børnetestamente

Bliv klogere på børnetestamente

Tanken er næsten ubærlig at tænke til ende, men har du tænkt over, hvad der skal ske med dit barn, hvis der skulle ske det forfærdelige at både dig og dit barns anden forælder omkommer? Selvom I er unge og raske, så kan der ske ulykker, og for barnets skyld kan det være en fordel, at I har forberedt jer på det værste. Ved at oprette et børnetestamente, har I indflydelse på, hvad der skal ske med jeres barn, hvis I ikke selv har mulighed for at tage jer af ham/hende længere. 

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er jeres nedskrevne ønsker omkring, hvem der skal tage sig af jeres barn, hvis I dør, inden barnet fylder 18 år. I et børnetestamente fortæller I som forældre, hvem I ønsker, der skal overtage forældremyndigheden. Der er ikke nogle grænser for, hvem I kan vælge som overtager af forældremyndigheden; I kan altså både vælge en søster eller bror, en god veninde, eller en fjern kusine. Valget er jeres. 

Et børnetestamente bliver ikke anset som den endegyldige beslutning dog. Det er nemlig Familieretshuset, der i sidste ende bestemmer, hvem der får forældremyndigheden. I langt de fleste tilfælde tilgodeser Familieretshuset dog børnetestamentet. Det er kun i sjældne tilfælde, hvis Familieretshuset vurderer, at den ønskede person eller det ønskede par ikke er egnede til at påtage sig opgaven, at de ikke opfylder forældrenes ønsker. 

Hvordan laver du et børnetestamente?

Der er egentlig ikke noget særlig formalia, som du skal opfylde, når du skriver dit børnetestamente. Du kan skrive det på en stykke papir. Det eneste, som der skal fremgå, er navn, CPR-nummer og adresse på dig selv og de børn, som det omfatter, samt på den person/de personer, som du ønsker skal overtage forældremyndigheden. Derudover skal du angive om de involverede parter har givet samtykke til at påtage sig forældremyndigheden og komme med en begrundelse for, hvorfor du anser dem som egnede. 

Det kan dog være en god ide at skrive børnetestamentet ind i det egentlige testamente, da I dermed er sikre på, at det bliver fundet og inddraget i Familieretshuset beslutninger. Hvis I laver et hjemmelavet børnetestamente på et stykke papir, er det ikke sikkert, at det bliver fundet. Familieretshuset forhører sig dog altid hos skifteretten, om der fremgår noget i testamentet, og har I oprettet børnetestamentet herigennem er I derfor helt sikre på, at jeres ønsker bliver hørt. 

Hvornår er det en god ide at lave et børnetestamente?

Det er altid en god ide at skrive et testamente, da man ikke kan forudse livet. Men er du meget syg, er det selvfølgelig ekstra vigtigt. Det vil også give både dig og barnet mere ro i den svære tid.

Det kan også være en god ide at skrive et børnetestamente, hvis du ikke ønsker, at barnets anden forælder overtager forældremyndigheden efter din død. Barnets anden forældre vil nemlig have fortrinsret til at overtage forældremyndigheden. Denne fortrinsret kan kun ophæves, hvis der er nogle forhold, der gør, at det ikke vil være den bedste løsning for barnet. Disse forhold og din begrundelse for, at barnets anden forælder ikke skal overtage forældremyndigheden, skal også angives i børnetestamentet.